• Call Us Anytime

  081-904-4433
  095-391-9971
 • Opening Time

  24:00
 • Mail Us

  24:00

ราคาห้องพัก

บ้านพัก 2 ชั้นสไตล์โมเดิร์นรูปทรงเหมือนบ้านแฝด มีช่องที่เป็นโถงอยู่ตรงกลางไว้นั่งเล่นพักผ่อนหรือทานอาหาร มี 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำแยกอิสระจากกัน ทุกห้องจะมองเห็นวิวเขาและแม่น้ำเพชรบุรีผ่านกระจกบานใหญ่ มีลานกว้างหน้าบ้านพัก ริมน้ำไว้พักผ่อนที่เตียงคู่ริมน้ำใต้ร่มคันใหญ่ ข้างสะพานเชือก

บรรยากาศ
ราคาห้องพัก
ช่องทางชำระเงิน
 • 051-0-03365-3
  ธนาคารกรุงศรี

  วรวีร์ อุ่นหัตถประดิษฐ์

 • 151-409587-4
  ธนาคารกรุงเทพ

  วรวีร์ อุ่นหัตถประดิษฐ์

 • 024-276223-0
  ธนาคารไทยพาณิชย์

  วรวีร์ อุ่นหัตถประดิษฐ์

 • 014-0-17079-0
  ธนาคารกรุงไทย

  วรวีร์ อุ่นหัตถประดิษฐ์

 • 012-1-59788-8
  ธนาคารกสิกรไทย

  วรวีร์ อุ่นหัตถประดิษฐ์